top of page

Race-lezen

 Wat is race-lezen?

Race-lezen is een oefening om sneller te leren lezen. 

Waarom race-lezen?

Veel toetsen m.b.t. het lezen zijn gericht op tempo. Alle toetsen van Veilig Leren Lezen bestaan uit het lezen van zoveel mogelijk woorden in 1 minuut. Maar ook leestoetsen als AVI en DMT draaien om tempo-lezen. Het gaat erom hoeveel woorden of zinnen de kinderen goed kunnen lezen binnen een bepaalde tijd.

Om het tempo-lezen te oefenen zijn er veel leuke oefeningen te vinden. Één daarvan is het race-lezen!

Voor wie is race-lezen?

Deze bladen passen bij de kernen van de methode Veilig Leren Lezen voor groep 3. Ik heb bij deze bladen gewoon de woorden uit de veilig & vlot boekjes gebruikt. Er zijn bladen die aansluiten bij de 2e maan-versie (kern 1 t/m 12) en bij de Kim-versie (kern 1 t/m 11). Er zijn ook bladen speciaal voor de zon-kinderen, deze sluiten aan bij de Kim-versie. Deze woorden hebben een bepaalde opbouw, waardoor het lezen voor de kinderen makkelijker wordt. Zo lezen ze bijvoorbeeld een aantal woorden achter elkaar met hetzelfde begin- of eindstuk (schip, schaar, schaal, etc.). Dit is voor de kinderen fijn, want ze herkennen het begin- of eindstuk dan steeds waardoor er meer tempo komt in het lezen. De kinderen kunnen het woordbeeld zo goed automatiseren in hun hoofd. Later kunnen de woorden dan door elkaar gelezen worden. Zo heb ik de race-bladen ook opgebouwd. Je kunt hier al mee beginnen vanaf kern 1!

 

Hoe werk je met deze race-bladen?

De kinderen lezen hetzelfde blad 3 keer. Ze krijgen elke keer 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk woorden te lezen. De eerste keer zetten ze dan met een rood potlood of een stift een streep onder het laatste woord dat ze gelezen hebben. De tweede keer proberen ze in die ene minuut nog meer woorden te lezen. De kinderen beginnen weer helemaal bij het begin en kijken nu of ze verder kunnen komen dan de rode streep. De tweede keer zetten ze een streep met oranje. De derde keer proberen ze nog meer woorden te lezen en zetten ze een streep met groen. Tussendoor of achteraf kunnen ze het aantal woorden tellen dat ze hebben gelezen en die onderaan de bladzijde schrijven. Lukt het ze om de laatste keer meer woorden te lezen dan in het begin? De ervaring is van wel. Dit komt omdat ze dezelfde woorden steeds weer opnieuw lezen. De woorden die ze in het begin moeilijk vonden, vinden ze later makkelijker omdat ze weten wat er staat. Zo vormen ze een woordbeeld in hun hoofd van dat woord, wat later (bij herhaald lezen) geautomatiseerd kan worden. Ze leren zo om de woorden steeds vlotter te lezen.

Ze lezen dezelfde woorden dus 3 keer. Je zou zeggen dat ze dit dan saai vinden, maar doordat je ze uitdaagt om daarna meer woorden te lezen zijn de kinderen elke keer toch weer gemotiveerd om deze woorden te lezen.

 

Hoe kun je de race-bladen inzetten?

Ik ben in 2016 gestart met de race-bladen in mijn groep. Ik heb dit gedaan in leescircuits, waarbij ouders dit onderdeel ondersteunden. De ouders hielden de tijd bij met een zandloper of op hun telefoon. De kinderen lezen in groepjes van ongeveer 4 á 5 kinderen. Terwijl een ander leest, lezen zij mee. Wanneer ze dit goed doen, zien ze het woord vaker en wordt het woordbeeld sneller geautomatiseerd. 

Je kunt het ook op andere manieren inzetten. Denk bijvoorbeeld aan werken in tweetallen of tutor-lezen met een kind uit groep 8. Je kunt de bladen ook met de hele klas tegelijk inzetten, waarbij de kinderen dus allemaal dezelfde minuut aan het lezen zijn. Het nadeel hiervan is dat je niet kunt checken of de kinderen echt lezen en geen fouten maken. 

Deze bladen zijn natuurlijk ook heel goed te gebruiken aan de instructietafel of in te zetten bij RT.

Download de race-bladen bij de 2e maan-versie hier
bottom of page