top of page

Automatiseren van plus- en minsommen tot 10


Ik wist altijd al dat het automatiseren van plus- en minsommen belangrijk was. Maar nu ik in de combinatieklas 3/4 sta zie ik eigenlijk pas hoe belangrijk het echt is. De kinderen leren in groep 4 steeds ingewikkeldere sommen uitrekenen. Ik zie hierbij veel verschil tussen de kinderen. Het ene kind pakt dit goed op en kan de sommen zonder moeite maken. Het andere kind heeft echt geen idee hoe hij/zij deze sommen aan moet pakken. Vaak komt hier naar voren hoe goed de kinderen de sommen tot 10 geautomatiseerd hebben. Wanneer de kinderen de sommen tot 10 nog niet voldoende vlot kunnen uitrekenen gaat het maken van grotere sommen ook veel lastiger. Daarom is het belangrijk om vanaf groep 3 veel te oefenen met het automatiseren.

Het automatiseren kun je ook heel leuk bewegend aanbieden. Ik deed het met mijn klas en de kinderen waren super enthousiast aan het rekenen! Je moet het even voorbereiden, maar als je eenmaal kaartjes hebt gemaakt kun je deze wel meerdere malen gebruiken.

Ik heb sommenkaartjes gemaakt bij de antwoorden 0 t/m 10. Hierbij heb ik alle mogelijke plus- en minsommen op kaartjes geschreven. Deze kaartjes heb ik gemaakt door een A4 papiertje in vieren te snijden, dan zijn de sommen voor de kinderen nog goed leesbaar. Op hele A4tjes heb ik de antwoorden 0 t/m 10 geschreven.

De oefening werkt dan als volgt:

- Je legt de antwoorden van 0 t/m 10 verspreid in de ruimte.

- De sommenkaartjes liggen in een bak. De kinderen pakken steeds één sommenkaartje, rekenen de som uit en leggen het kaartje bij het goede antwoord.

Zo zijn ze goed bezig met het automatiseren van de sommen tot 10 en nog lekker aan het bewegen ook!

bottom of page