Getallen springen in de klas

Naast het springen van klanken of hilarische zinnen kun je natuurlijk ook getallen springen! Het springen van de klanken is bij mij in de groep zo'n succes dat ik dacht: 'doe meer van wat werkt!'. Daarom had ik een tijdje getallen op de grond in de klas geplakt. Je kunt natuurlijk alle getallen kiezen die je wilt. Je kunt de telrij laten oefenen, of stappen van 2, 5 en 10, maar natuurlijk ook de tafels. Hier heb ik gekozen voor het oefenen van de stappen van 2 met even en oneven getallen.

De getallen kun je makkelijk op een rond vouwblad schrijven, dan met boeklon vastplakken op de grond en je bent klaar. Als je wat perfectionistischer bent (zoals ik) dan kun je ook getalkaartjes opzoeken op internet (gewoon even googlen), die uitknippen en opplakken en dan de vouwbladen met boeklon op de grond plakken. Dit is wel iets meer werk. Je kunt het natuurlijk zo moeilijk of makkelijk maken als je zelf wilt!

Ik heb de getallen expres in de klas geplakt, tussen de rijen door. Zo konden de kinderen de getallen springen als ze bijv. naar de wc gingen, terug kwamen van buitenspelen, iets moesten pakken, etc. Elke keer als ze liepen konden ze dan over de getallen en zeiden ze de getallen zachtjes voor zichzelf.

Daarnaast heb ik de getallen ook actiever ingezet bij mijn rekenles. Soms liet ik de kinderen voorafgaand, tussendoor of na de rekenles de getallen springen. Maar ik zette het ook wel eens als volgt in: de kinderen maken een opdracht in hun werkboek, opdracht klaar? cijfers springen maar! Dan weer een opdracht maken, opdracht klaar? weer springen maar! Zo bewegen de kinderen steeds tussen de opdrachten door.

Kortom eindeloos veel plezier van een paar cijfers op de vloer!